The rate of change is not going to slow down anytime soon.

John P. Kotter

Den teknologiske udvikling, demografiske forskydninger og klimaforandringer øger presset for forandring, hvorfor jeg har gjort det til mit personlige mål at fremme udvikling af bedre vilkår for individ, samfund og fremtiden. Siden Everyone can make a difference er oprettet for at understrege min tro på, at alle kan gøre en forskel. En tro der udspringer af mit personlige ideal om at engagere i udvikling.

Jeg tror på at mennesket har en indbygget og selvforstærkende motivation for at forbedre sin hverdag. Når individet involveres i at finde løsninger sikres opbakning, accept og forankring. Den selvforstærkende effekt opstår fordi forbedringer i ens hverdag frigør glæde, energi og kapacitet til håndtering af nye udfordringer.

Jeg ser det som en nødvendighed at organisationer (herunder også de samfundsbærende) konstant sigter mod at maksimere deres værdiskabelse samtidig med, at der reduceres i ressourceforbruget. De globale udfordringer kræver en stadig stigende produktivitet, hvilket opnås når organisationer optimerer interne processer og omstiller sig til den konstant forandrende omverden.

Jeg tror de bedste vilkår for fremtiden sikres gennem en balanceret prioritering af rette investeringer og hensyn til miljøet. Samtidig med at der tages hensyn til miljøet kan verdenssamfundet gennem rette investeringer øge sin formåen, så det på sigt er muligt at opnå den nødvendige reduktion af klimabelastningen uden at det – set med samfundsbriller – fører til en uacceptabel reduktion af levestandard.