Fordi vi tror på, at…

Alle kan skabe!

Everyone Can Make udtrykker udspringer af et ønsket om at bidrage til udviklingen frem mod et samfund, der formår at håndtere nutidens og fremtidens udfordringer. Vi vil opnå dette gennem en demokratisering af innovation. Vores fokus er at etablere strukturer, der muliggør individers engagement i udviklingsaktiviteter, der indeholder designtænkning, digital fabrikation og programmering.

PROCESSER FOR ALLE

Overvejelser ift. inddragelse af:

TEKNOLOGIPARKEN

Sørger for grejet virker:

STRATEGISK SPARING

Udvikling gennem facilitering af:

Verden forandres hurtigere end nogensinde – den teknologiske udvikling er skopotentiel, konsekvenserne af miljø- og klimabelastningen bliver stadig tydeligere og verdenssamfundet har samlet sig om 17 verdensmål for en mere bæredygtig fremtid.

Alle kan skabe meningsfulde prototyper

Alle kan gøre en forskel!

Udvikling af teknologi og produkter har traditionelt i stort omfang været drevet af store institutioner og industrivirksomheder. Viden, maskiner og teknologier har været dyre og oftet beskyttet af patenter. Den teknologiske udvikling har muliggjort en demokratisering af adgangen til forskellige teknologier, der gør det muligt at lave stort set hvad som helt. Dette har igen ført til en opblomstring af det verdensomspændende FabLab-netværk og Maker-bevægelsen.